Categories
Islam

7 Titik Lathifah

Berikut ini 7 Lathoif dalam tubuh manusia. Oya, gambar hanya ilustrasi.1. Lathifatul-qolbyDi sini letaknya sifat-sifat syetan, iblis, kekufuran, kemusyrikan, ketahayulan dan lain-lain. Letaknya dua jari dibawah susu sebelah kiri, Kita buat dzikir sebanyak-banyaknya. Insya Allah pada tingkat ini diganti dengan Iman, Islam, Ihsan, Tauhid dan Ma‚Äôrifat.2. Lathifatul-rohDi sini letaknya sifat bahimiyah (binatang jinak) menuruti hawa […]